Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 72 od 20.08.2019.)


  • Rešenje o dopuni Rešenja o opštim parkiralištima
  • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela Privredne zone Bataševo, gradska opština Mladenovac
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela centralne zone, Prostorna celina opštine Vračar, za područje između ulica Cara Nikolaja II, Mileševske, Bojanske, Vilovskog, Celjske, Sazonove, Svetolika Rankovića, Šumatovačke i Maksima Gorkog, za blok između ulica Cara Nikolaja II, Save Tekelije, Vukice Mitrović i Celjske
  • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije saobraćajnice "Transverzala" na delu od Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića do Bulevara oslobođenja, gradske opštine Savski venac i Vračar
  • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna
  • Plana detaljne regulacije za područje privredne zone "Auto-put" u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu, za Blok 26
  • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Generalnog urbanističkog plana Beograda 2041
  • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave grad Beograd (celine I-XIX)
  • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između spoljne magistralne tangente (SMT), Pančevačkog puta, kanala 5-39 i železničke pruge Beograd - Pančevo, gradska opština Palilula
  • Odluka Komisije za kadrovska i administrativna pitanja VII-01 broj 020-81 od 15. avgusta 2019. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex