Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 72 od 03.10.2017.)


  Akti gradskih opština

  ZVEZDARA

  • Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara
  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zvezdara
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi Gradske opštine Zvezdara
  • Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za sufinansiranje projekata i programa crkava i verskih zajednica u 2017. godini
  • Odluka o dodeli novogodišnjih paketića deci iz socijalno ugroženih porodica iz budžeta Gradske opštine Zvezdara u 2017. godini
  • Odluka o kriterijumima, merilima i načinu za izbor projekata u oblasti kulture koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Zvezdara
  • Odluka o načinu sufinansiranja projekata i programa udruženja građana sredstvima iz budžeta Gradske opštine Zvezdara
  • Odluka o izdavanju biltena Gradske opštine Zvezdara
  • Izmena Odluke o izdvajanju budžetskih sredstava za nabavku spoljne stolarije (prozora) i sobnih vrata za potrebe KBC "Zvezdara" XI broj 011-1-6 od 17. februara 2017. godine
  • Odluka o razrešenju predsednika i članova saveta mesnih zajednica Gradske opštine Zvezdara
  • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Zvezdara
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o iz- menama i dopunama Programa poslovanja za 2017. godinu Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

  OBRENOVAC

  • Četvrta izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2017. godinu
  • Odluka o trećoj izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac
  • Odluka o prvoj izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Obrenovac
  • Odluka o davanju saglasnosti na Predlog projekta javno-privatnog partnerstva iskorišćavanja potencijala deponijskog gasa deponije "Grebača" JKP "Obrenovac"
  • Odluka o održavanju mašinskog dela kućnih grejnih instalacija u grejnoj sezoni 2017/2018. godine
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o promeni sedišta Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Obrenovac sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex