Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 71/2023 od 14.09.2023.)


 • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti vršioca dužnosti zamenika direktora Apotekarske ustanove - Apoteka "Beograd"
 • Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda
 • Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Centra za likovno obrazovanje
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za likovno obrazovanje
 • Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Dečjeg kulturnog centra, Beograd
 • Rešenje o imenovanju direktora Dečjeg kulturnog centra, Beograd
 • Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Biblioteke "Vlada Aksentijević", Obrenovac
 • Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke "Vlada Aksentijević", Obrenovac
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Biblioteke "Milutin Bojić"
 • Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke "Milutin Bojić"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta "Puž"
 • Rešenje o imenovanju direktora Pozorišta "Puž"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebne usluge" Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebne usluge" Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske pijace" Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske pijace" Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd" Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd" Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Javno osvetljenje" Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Javno osvetljenje" Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora JP "Putevi Beograda
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP "Putevi Beograda
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Beograd-put"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeća "Beograd"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski metro i voz" Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski metro i voz" Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Sava centar"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Sava centar"
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Pozorišta "Boško Buha"
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Pedagoškog muzeja
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Prodajne galerije "Beograd"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Prodajne galerije "Beograd"
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac", Lazarevac
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Pozorišta "Boško Buha"
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex