Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 71/2022 od 11.07.2022.)


  • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Obrenovac
  • Peta izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2022. godinu
  • Odluka o zaštiti nekategorisanih puteva i saobraćajnih površina u javnom korišćenju unutar naselja (bloka) na području gradske opštine Obrenovac
  • Odluka o izradi plana detaljne regulacije "Topolice 2" u Obrenovcu
  • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika gradske opštine Obrenovac
  • Rešenje o prestanku dužnosti zamenika predsednika gradske opštine Obrenovac
  • Rešenje o prestanku dužnosti članova Veća Gradske opštine Obrenovac
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o osmoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex