Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 71/2021 od 30.08.2021.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine grada Beograda
 • Odluka o dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Grad Beograd
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu
 • Odluka o javnom prevozu putnika u linijskoj plovidbi na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o dopunama Odluke o Gradskoj upravi Grada Beograda
 • Odluka o dopunama Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o dopuni Odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade
 • Odluka o obezbeđivanju uslova za razvoj, upravljanje i održavanje servisa za digitalno pružanje usluga u obla- sti komunalnih delatnosti i ostalih poslova iz nadležnosti grada Beograda "Beograd pametan grad - Belgrade Smart City"
 • Odluka o osnivanju Privrednog društva Sportski centar "Pinki - Zemun" d.o.o. Beograd
 • Kodeks ponašanja službenika i nameštenika grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex