Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 71 od 08.06.2020.)


  • Odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Gradske opštine Vračar, raspisanim za 21. jun 2020. godine
  • Odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Gradske opštine Zemun, raspisanim za 21. jun 2020. godine
  • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Čukarica za 2019. godinu
  • Odluka o visini naknade za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora Kulturnog centra "Čukarica"
  • Odluka o visini naknade za rad predsedniku i članovima Upravnog i Nadzornog odbora Kulturne ustanove "Galerija ’73"
  • Odluka o visini naknade za rad predsedniku i članovima Nadzornog odbora JP "Poslovni centar Čukarica"
  • Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje Gradske opštine Čukarica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex