Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 70 od 05.08.2019.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik osnovnih usluga Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebne usluge" sa Cenovnikom
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik ostalih usluga Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebne usluge" sa Cenovnikom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex