Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 70 od 26.09.2017.)


  • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA CENTRA DEČJIH LETOVALIŠTA I OPORAVILIŠTA GRADA BEOGRADA
  • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE CENTAR ZA SMEŠTAJ I DNEVNI BORAVAK DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU
  • PRAVILA FILMSKOG FESTIVALA U SOPOTU - SOFEST
  • PROGRAM SPROVOĐENJA MERA TEHNIČKE ZAŠTITE OBJEKATA I PROSTORNIH KULTURNO-ISTORIJSKIH CELINA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA, UTVRĐENIH ZA KULTURNA DOBRA - II FAZA
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex