Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 7/2023 od 22.02.2023.)


  • Plan detaljne regulacije područja uz Vinogradsku ulicu sa saobraćajnom vezom do autoputske obilaznice, gradske opštine Novi Beograd i Surčin - III faza

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex