Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 7/2021 od 01.03.2021.)


  • Pravilnik o metodologiji formiranja cene usluge lični pratilac deteta
  • Rešenje o dopuni Rešenja o režimu saobraćaja teretnih i zaprežnih vozila i snabdevanje na teritoriji grada Beograda
  • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Stari grad"
  • Odluka o prvoj izmeni Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2021. godinu
  • Odluka o prvoj izmeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Beograda čiji je korisnik Gradska opština Obrenovac, a kojim upravlja JP "Poslovni prostor" Obrenovac
  • Odluka o izradi plana detaljne regulacije saobraćajnice sa infrastrukturom u koridoru planiranog puta I reda broj 22, na teritoriji gradske opštine Obrenovac
  • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac sa oglasom
  • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu sa oglasom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex