Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 7 od 07.02.2020.)


  • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o režimu saobraćaja teretnih i zaprežnih vozila i snabdevanju na teritoriji grada Beograda
  • Poslovnik Veća Gradske opštine Čukarica
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za davanje stručnog mišljenja o upotrebi imena, grba i zastave opštine
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o trinaestoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex