Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 69/2023 od 14.09.2023.)


  • Plan detaljne regulacije dela bloka severno od Vinogradske ulice, gradska opština Novi Beograd
  • Plan detaljne regulacije za Blok 32, gradska opština Novi Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex