Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 69/2022 od 04.07.2022.)


  • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Lazarevac za 2021. godinu
  • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac", Lazarevac
  • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac", Lazarevac
  • Rešenje o prestanku dužnosti članova Upravnog odbora Centra za kulturu Lazarevac
  • Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Centra za kulturu Lazarevac
  • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Centra za kulturu Lazarevac
  • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za kulturu Lazarevac
  • Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac
  • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac
  • Odluka o dodeli nagrada Gradske opštine Lazarevac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex