Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 69 od 04.06.2020.)


  • Odluka o utvrđivanju formata, izgleda i boje glasačkog listića i kontrolnog lista za sprovođenje glasanja na izborima za odbornike Skupštine Gradske opštine Voždovac, raspisanih za 21. jun 2020. godine
  • Rešenje o popunjavanju položaja u II grupi - zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Zemun
  • Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Gradske opštine Novi Beograd, raspisanim za 21. jun 2020. godine
  • Odluka o usvajanju izmene i dopune Programa gasifikacije gradske opštine Palilula - područje sa leve strane reke Dunav i izboru strateškog partnera za realizaciju Programa
  • Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije GO Čukarica
  • Ispravka Rešenja o imenovanju tri člana Školskog odbora Tehničke škole, Obrenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex