Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 69 od 31.07.2019.)


  • Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva o izgledu i izdavanju taksi isprava, oznaka i cenovnika
  • Rešenje o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o šestoj i sedmoj dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa odlukama
  • Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta
  • Aneks VII Kolektivnog ugovora JP Sportski centar "Novi Beograd"
  • Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Sedme beogradske gimnazije, Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex