Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 68/2021 od 09.08.2021.)


  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi Gradske opštine Novi Beograd
  • Kolektivni ugovor kod poslodavca JP "Poslovni centar Čukarica"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex