Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 68 od 25.07.2019.)


 • Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za Grad Beograd "Sava centar"
 • Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Društva za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida "Zaštitna radionica" d.o.o. Beograd sa stanjem na dan 31. maj 2018. godine, sa pripadajućom kamatom do 17. aprila 2019. godine
 • Izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2019. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Gradskog veća Grada Beograda
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća Grada Beograda
 • Rešenje o razrešenju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije
 • Rešenje o imenovanju člana i zamenika člana Gradske izborne komisije
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Sava centar"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Infostan tehnologije", Beograd
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Infostan tehnologije"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd", Beograd
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd", Beograd
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu, Beograd
 • Rešenje o razrešenju direktora Biblioteke "Vlada Aksentijević", Obrenovac
 • Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke "Vlada Aksentijević", Obrenovac
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta lutaka "Pinokio"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta lutaka "Pinokio"
 • Rešenje o imenovanju direktora Fondacije za mlade talente Grada Beograda
 • Rešenje o određivanju Tatjane Milivojević, zamenika načelnika Gradske uprave Grada Beograda - sekretara Sekretarijata za finansije, za predstavnika Grada Beograda za učešće u radu sednica Skupštine akcionara GP "Mostogradnja" a.d.
 • Rešenje o određivanju Milomira Đurovića, podsekretara Sekretarijata za finansije za predstavnika Grada Beograda za učešće u radu sednica Skupštine akcionara "Ikarbus" a.d. Beograd
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex