Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 68 od 26.09.2017.)


  • Plan detaljne regulacije bloka između ulica: Tošin bunar, Trogirske, Petra Kočića i Skadarske, gradska opština Zemun
  • Plan detaljne regulacije bloka između ulica: Vodovodske, Branka Cvetkovića, Rajka Ružića, Provalijske i regulacije Žarkovačkog potoka, gradska opština Čukarica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex