Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 67/2021 od 02.08.2021.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu KPGT
  • Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Gradska čistoća" na Odluku o utvrđivanju cene usluga za sakupljanje i transport komunalnog otpada sa Odlukom
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Maglajske, Pukovnika Bacića, Ljutice Bogdana i Generala Nikodija Stefanovića, Gradska opština Savski venac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex