Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 67 od 25.07.2019.)


  • Odluka o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Surčin
  • Odluka o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Barajevo

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex