Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 67 od 26.09.2017.)


  • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
  • ODLUKA O NAGRADI GRADA BEOGRADA
  • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA STEFANU NEMANJI
  • ODLUKA O USVAJANJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA BEOGRADA ZA IZGRADNJU PODZEMNIH GARAŽA
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR NA KOME JE NOSILAC PRAVA JAVNE SVOJINE GRAD BEOGRAD, ODNOSNO NA KOME GRAD BEOGRAD IMA POSEBNA SVOJINSKA OVLAŠĆENJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex