Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 66/2022 od 22.06.2022.)


  • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2021. godinu
  • Rešenje o izmenama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Vračar za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Vračar za 2021. godinu
  • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Ustanove Sportsko-rekreativno obrazovni centar "Vračar" Beograd - u likvidaciji za 2021. godinu
  • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća "Poslovni prostor Vračar" - u likvidaciji za 2021. godinu
  • Rešenje o prestanku funkcije članu Veća Gradske opštine Vračar
  • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Vračar
  • Rešenje o postavljenju načelnika Uprave Gradske opštine Čukarica
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o sedmoj izmeni i dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex