Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 66/2021 od 30.07.2021.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti "Beo Čista Energija" d.o.o. na Odluku o ceni za odlaganje i tretman otpada od građenja i rušenja (CDW) sa Odlukom
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Cenovnika Turističke organizacije Gradske opštine Surčin sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex