Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 66 od 25.07.2019.)


  • Odluka o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Mladenovac
  • Odluka o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Zemun
  • Odluka o utvrđivanju naziva ulica u naseljenim mestima na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex