Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 65/2022 od 20.06.2022.)


  • Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine gradske opštine Grocka
  • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Grocka
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Grocka u stalnom sastavu
  • Ispravka Odluke o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda broj 118-186/22-S od 20. juna 2022. godine
  • Ispravka Odluke o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda broj 118-191/22-S od 20. juna 2022. godine
  • Ispravka Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda broj 02-187/22-S od 20. juna 2022. godine
  • Ispravka Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda broj 02-192/22 od 20. juna 2022. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex