Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 65 od 02.07.2018.)


  • Plan detaljne regulacije za gondolu Kalemegdan - Ušće, gradske opštine Stari grad i Novi Beograd
  • Izmene Plana detaljne regulacije blokova 25 i 26 u Novom Beogradu, Gradska opština Novi Beograd


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex