Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 65 od 22.09.2017.)


 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmene Plana detaljne regulacije za područje između ulica: Francuske, Cara Dušana, Tadeuša Košćuška i postojeće pruge na Dorćolu, opština Stari grad
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo Bloka 20, gradska opština Novi Beograd
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Bloka 51 u Novom Beogradu - prva faza
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije Pijace "Kalenić", gradska opština Vračar
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije pijace u delu bloka 44, gradska opština Novi Beograd
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije Pijace "Banjica", gradska opština Voždovac
 • Akti gradskih opština

  PALILULA

  • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula
  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o cenama usluga na skupovima pijačnih tezgi i privremenim objektima, naknadama za korišćenje sportskih i drugih objekata i cenama ostalih usluga koje pruža Gradska opština Palilula u vezi sa upravljanjem pokretnom i nepokratnom imovinom
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članova Veća Gradske opštine Palilula zbog podnete ostavke
  • Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Palilula
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije odborniku Skupštine Gradske opštine Palilula zbog prelaska na novu funkciju

  SAVSKI VENAC

  • Odluka o izmeni Odluke o načinu sufinansiranja projekata i programa udruženja građana iz budžeta Gradske opštine Savski venac
  • Odluka o izboru zamenice zaštitnika građana/građanki Gradske opštine Savski venac
  • Odluka o prestanku funkcije članice Nadzornog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan"
  • Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan"
  • Odluka o razrešenju i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Ustanove kulture Dečji kulturni centar "Majdan"

  ČUKARICA

  • Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Čukarica
  • Odluka o dodeli odborničkog mandata

  LAZAREVAC

  • Odluka o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja načelnika Uprave Gradske opštine Lazarevac

  SURČIN

  • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnom preduzeću za obavljanje poslova na izgradnji i održavanju gasovodne mreže Surčin za fizička i pravna lica sa Cenovnikom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex