Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 64/2023 od 13.09.2023.)


  • Odluka o osnivanju ustanove Beogradski zavod za sport i medicinu sporta
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostora između ulica: Cara Dušana, saobraćajnice T6, lesnog odseka Dunava, Zemunskog groblja i granice Regulacionog plana starog jezgra Zemuna - Pregrevica, opština Zemun, za deo Bloka 10, za KP 10665/1 KO Zemun
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za kabliranje nadzemnih elektroenergetskih vodova 110 kV od TS Beograd 5 do TS Beograd 12 (FOB), GO Novi Beograd
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije prostorne celine Dedinje na Senjaku, za blokove 29, 21 i 33, gradska opština Savski venac
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za deo teritorije gradske opštine Rakovica uz Ulicu kneza Višeslava, za Blok 3
  • Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju distributivne gasne mreže u gradskoj opštini Grocka - južna zona
  • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Grocka za 2022. godinu
  • Odluka o davanju saglasnosti na Aneks Javnog ugovora o poveravanju obavljanja komunalnih delatnosti, sakupljanja, transporta i odlaganja komunalnog otpada i proizvodnje i distribucije toplotne energije sa teritorije gradske opštine Grocka
  • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Gradske opštine Grocka

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex