Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 64/2022 od 20.06.2022.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda
 • Rešenje o izboru gradonačelnika Grada Beograda
 • Rešenje o izboru zamenika gradonačelnika Grada Beograda
 • Rešenje o izboru članova Gradskog veća Grada Beograda
 • Rešenje o prestanku dužnosti gradonačelnika Grada Beograda
 • Rešenje o prestanku dužnosti zamenika gradonačelnika grada Beograda
 • Rešenje o prestanku dužnosti članovima Gradskog veća Grada Beograda
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu na Terazijama

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex