Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 64/2021 od 22.07.2021.)


  • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Cenovnika usluga sprovođenja mera kontrole i smanjenja populacije glodara, insekata i štetnih organizama i poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na javnim površinama na teritoriji grada Beograda sa Izmenom Cenovnika
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cena pogrebnih usluga na grobljima GO Surčin sa Odlukom
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cene građevinskog peska i humusa iz ležišta "Jakovačka kumša" sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex