Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 64 od 02.07.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA BEOGRADA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2017 i 64/2018)
  • ODLUKA O DODATNIM OBLICIMA ZAŠTITE PORODILJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2017, 102/2017 i 64/2018)
  • ODLUKA O FINANSIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETA GRADA BEOGRADA U 2019. I 2020. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2017 i 64/2018)
  • ODLUKA O OBIMU SREDSTAVA ZA VRŠENJE POSLOVA GRADA I GRADSKIH OPŠTINA I UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKIM OPŠTINAMA U 2018. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 95/2017 i 64/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR NA KOME JE NOSILAC PRAVA JAVNE SVOJINE GRAD BEOGRAD, ODNOSNO NA KOME GRAD BEOGRAD IMA POSEBNA SVOJINSKA OVLAŠĆENJA ("Sl. list grada Beograda", br. 114/2016, 67/2017 i 64/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex