Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 63/2023 od 12.09.2023.)


 • Uputstvo o izmeni Uputstva o radu trezora Grada Beograda
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između Manasijeve ulice, Bulevara vojvode Mišića, Mostarske petlje, Bulevara vojvode Putnika, Kvarnerske, Prahovske i Sitničke ulice, gradska opština Savski venac
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za naselje Mali Mokri Lug, opština Zvezdara (faza 1). za blokove 95 i 98, između ulica Ive Marinkovića, Mikenske, Nove B6 i Nove A1
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između auto-puta i SMT-a, Mali Mokri Lug, gradska opština Zvezdara
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo priobalnog područja na desnoj obali Dunava, KO Višnjica, gradska opština Palilula
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za zonu komercijalnih sadržaja severno od Dobanovačkog puta, gradska opština Zemun
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena Plana detaljne regulacije četiri mesne zajednice opštine Zvezdara i Voždovac - naselje "Padina" za makrograđevinski blok 13
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostora između Batajničkog puta, stambenog naselja i Kompleksa specijalne namene "13. maj", reke Dunav i granice Plana detaljne regulacije Privredne zone "Gornji Zemun" - zone 3 i 4, gradska opština Zemun (prva faza)
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije kompleksa između ulica: Vojislava Ilića, Stanislava Sremčevića, Ravaničke, Dojranske, Toneta Tomšiča, Trajka Stamenkovića, Svetomira Nikolića, Dušana Dugalića i Bregalničke (blokovi 1-7), opština Zvezdara, u Beogradu, za Blok 2 između ulica: Vojislava Ilića, Bledske, Svetomira Nikolajevića i Gvozdićeve
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za BIO 4 kampus uz Ulicu vojvode Stepe, gradska opština Voždovac
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostora između Ulice cara Dušana, saobraćajnice T 6, lesnog odseka Dunava, Zemunskog groblja i granice Regulacionog plana starog jezgra Zemuna - Pregrevica, opština Zemun, za deo Bloka 7, zona "K", podzona "K1"
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za područje između ulica: Todora od Stalaća, Jovana Rajića, Sazonove, Đerdapske, Južnog bulevara i planirane trase UMP-a, gradska opština Vračar
 • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u avgustu 2023. godine
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Voždovac"
 • Rešenje o izmenama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Komisije za propise, upravu i administrativno-mandatna pitanja
 • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada
 • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada
 • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex