Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 63/2022 od 17.06.2022.)


 • Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za nabavku namenskog vozila za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zvezdara
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pružanju pravne pomoći
 • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2021. godinu
 • Odluka o povećanju osnovnog novčanog kapitala Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Odluka o verifikaciji Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, teromotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22
 • Odluka o verifikaciji Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostat skih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova JP 1/22
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članovima Veća Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmenama i dopunama Odluke o cenama usluga zakupa poslovnog prostora i postavljanja reklama i izdavanja reklamnog prostora u Javnom preduzeću Sportski centar "Olimp-Zvezdara"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i programa poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp-Zvezdara" Beograd za 2022. godinu sa očekivanim ostvarenjem Plana i programa poslovanja u 2021. godini
 • Rešenje o prestanku funkcije članu Nadzornog odbora iz reda osnivača Javnog preduzeća Sportskog centra "Olimp-Zvezdara"
 • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu sa Izmenama Kadrovskog plana Uprave Gradske opštine Savski venac za 2022. godinu
 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2021. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex