Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 63/2021 od 19.07.2021.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Lazarevac
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove kulture "Prvo prigradsko pozorište Lazarevac", Lazarevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada za 2021. godinu "Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac" Lazarevac, sa Finansijskim planom za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Lazarevac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac" Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac" Lazarevac
 • Rešenje o prestanku mandata člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije "Toplifikacija" Lazarevac
 • Rešenje o razrešenju direktora Centra za kulturu Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za kulturu Lazarevac
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za izgradnju Lazarevac
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o cenama ostalih usluga sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex