Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 63 od 12.09.2017.)


  • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA BEOGRADA, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA ŠANGAJA, NARODNA REPUBLIKA KINA ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)
  • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA BEOGRADA (REPUBLIKA SRBIJA) I VLADE GRADA MOSKVE (RUSKA FEDERACIJA) ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex