Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 62/2023 od 01.09.2023.)


 • Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite
 • Rešenje o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spašavanje na teritoriji gradske opštine Vračar
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika Uprave Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Vračar
 • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2023. godinu
 • Odluka o pokretanju postupka izrade programa gasifikacije na delu teritorije gradske opštine Novi Beograd - naselja Blok 13, Blok 18, Blok 25, Blok 64, Ušće, Privredna zona auto-put, Bežanija 2 - Ledine, Bežanija, Bežanijska kosa i Tošin bunar
 • Odluka o dopuni Plana postavljanja privremenih objekata - kioska na teritoriji grada Beograda - područje gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Komisije za propise, predstavke i žalbe Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Administrativno-mandatne komisije Skupštine Gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju Saveta za bezbednost Gradske opštine Novi Beograd
 • Zaključak o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora JP Sportski centar "Novi Beograd"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex