Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 62/2021 od 16.07.2021.)


  • Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Beograda za 2021. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju lokacija za formiranje transfer stanica sa centrom za sakupljanje otpada i postrojenjem za razdvajanje reciklabila na teritoriji grada Beograda
  • Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Grada Beograda na račun izvršenja budžeta Grada Beograda
  • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u junu 2021. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex