Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 62 od 25.05.2020.)


  • Odluka o izmenama Odluke o nazivu i izgledu obrazaca za sprovođenje pojedinih izbornih radnji u postupku izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Zemun, raspisanih za 26. april 2020. godine
  • Odluka o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za izbore za odbornike Skupštine Gradske opštine Zemun, raspisane za 21. jun 2020. godine
  • Odluka o izmirenju obaveza nastalih po osnovu zakupa poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, a kojim upravlja Gradska opština Surčin, za vreme trajanja vanrednog stanja
  • Zaključak o odlaganju primene Odluke o izmeni i dopuni Odluke o cenama usluga JP Kablovska distribucija ("Službeni list Grada Beograda", broj 8/20)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex