Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 62 od 25.07.2019.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Beograda
  • Plan detaljne regulacije blokova između ulica: Preševske, Velimira Rajića, Hadži Mustafine, Šabačke, Dimitrija Tucovića i Živojina Žujovića, gradska opština Zvezdara
  • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za deo Bloka E 7 između Bulevara kralja Aleksandra i ulica: Petra Kolendića, Drežničke ulice i planirane pešačke staze broj 2, gradska opština Zvezdara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex