Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 61/2023 od 28.08.2023.)


 • Rešenje o izmeni rešenja obrazovanju interresornih komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu, učeniku i odraslom za teritoriju Grada Beograda
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Biblioteci Grada Beograda
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Beogradske pijace" na Cenovnik usluga sa Cenovnikom
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Beogradske elektrane" na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije sa Odlukom
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja Akcionog plana zaštite od buke za grad Beograd na životnu sredinu
 • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u julu 2023. godine
 • Javni poziv za prijavu štete
 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova u okviru projekta "Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji"
 • Odluka o ustanovljenju nagrada "Policajac meseca", "Vatrogasac meseca", "Policajac godine" i "Vatrogasac godine"
 • Odluka o ukidanju vanredne situacije za teritoriju gradske opštine Grocka
 • Odluka o ukidanju vanredne situacije
 • Odluka o izmeni Odluke o podršci roditeljima novorođene dece sa teritorije gradske opštine Mladenovac dodelom auto-sedišta kategorije 1/2/3 (kategorija auto-sedišta namenjena deci težine 9-36 kg
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Obrenovac o izmeni Cenovnika osnovnih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o šesnaestoj izmeni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Pijačnog reda na zelenoj i stočnoj pijaci u Obrenovcu Javnog komunalnog preduzeća "Obrenovac" iz Obrenovca sa Odlukom
 • Zaključak o izmenama i dopunama Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac
 • Odluka o izmeni Odluke o podršci roditeljima novorođene dece sa teritorije gradske opštine Obrenovac dodelom dečjih auto-sedišta kategorije namenjene deci težine 0-36 kg
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Centralne komisije za utvrđivanje šteta nastalih usled elementarne nepogode prouzrokovane obilnim padavinama na teritoriji gradske opštine Obrenovac
 • Zaključak o imenovanju poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex