Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 61/2021 od 08.07.2021.)


  • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Zemun
  • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Zemun za 2021. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zemun
  • Rešenje o razrešenju člana Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine i izboru novog člana Saveta
  • Rešenje o razrešenju člana Komisije za međuopštinsku i međunarodnu saradnju i izboru novog člana Komisije

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex