Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 61 od 22.05.2020.)


  • Izmena Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2020. godinu
  • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Palilula za 2019. godinu
  • Rešenje o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji gradske opštine Lazarevac
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o cenama usluge održavanja javnih zelenih površina sa Odlukom
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama usluga vodovoda i kanalizacije sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex