Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 61 od 25.07.2019.)


  • Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Beograda za 2019. godinu
  • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju obima sredstava za vršenje poslova grada i gradskih opština i određivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama u 2019. godini
  • Odluka o izmeni Odluke o zaduženju grada Beograda za finansiranje kapitalnih investicionih radova

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex