Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 61 od 31.08.2017.)


 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije područja između ulica Stevana Brakusa, Valjevske i Toše Jovanovića, gradska opština Čukarica
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za izgradnju glavnog kolektora i postrojenja za prečišćavanje voda Lazarevca
 • Akti gradskih opština

  STARI GRAD

  • Odluka o prestanku funkcije odbornika zbog izbora na funkciju
  • Odluka o izboru članova Veća Gradske opštine Stari grad
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2017. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Cenovnika Javnog preduzeća sportsko rekreativno-poslovnog centra "Milan Gale Muškatirović" sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex