Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 60/2023 od 01.08.2023.)


  • Rešenje o imenovanju energetskog menadžera Grada Beograda
  • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o opštim parkiralištima
  • Kolektivni ugovor Javnog komunalnog preduzeća za naplatu, logistiku i rukovođenje javnim prevozom putnika u Beogradu "Naplata prevozne usluge Beograd"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex