Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 60/2021 od 02.07.2021.)


  • Plan mesta za postavljanje sredstava za oglašavanje na javnoj površini II faza
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Bitef teatru
  • Odluka o dodeli nagrada Gradske opštine Lazarevac
  • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex