Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 60 od 20.05.2020.)


  • Odluka o nazivu i izgledu obrazaca za sprovođenje pojedinih izbornih radnji u postupku izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Vračar, raspisanih za 21. jun 2020. godine
  • Odluka o boji glasačkih listića za izbor odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar i kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, raspisanih za 21. jun 2020. godine
  • Odluka o boji sigurnosnih zatvornica za pečaćenje izbornog materijala za izbor odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar, raspisanih za 21. jun 2020. godine
  • Odluka o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Vračar, raspisanih za 21. jun 2020. godine
  • Odluka o obliku i sadržaju obrazaca za pojedine izborne radnje u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Surčin, koji su raspisani za 21. jun 2020. godine
  • Odluka o određivanju izgleda i boje glasačkih listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Gradske opštine Surčin, raspisanih za 21. jun 2020. godine
  • Odluka o boji sigurnosnih zatvornica za pečaćenje izbornog materijala za izbor odbornika Skupštine Gradske opštine Surčin, raspisanih za 21. jun 2020. godine
  • Odluka o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Surčin, raspisanih za 21. jun 2020. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex