Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 60 od 25.07.2019.)


  • Odluka o promeni Statuta grada Beograda
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda
  • Odluka o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Beograda za radnu 2019/2020. godinu
  • Odluka o čišćenju grafita
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene na teritoriji grada Beograda
  • Odluka o izmenama Odluke o komunalnom redu
  • Odluka o finansiranju troškova četvrtog pokušaja biomedicinski potpomognutog oplođenja

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex