Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 60 od 30.08.2017.)


  Akti gradskih opština

  NOVI BEOGRAD

  • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2017. godinu
  • Odluka o izmenama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Novi Beograd i platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju Ustanove kulture "Novobeogradska kulturna mreža"
  • Rešenje o razrešenju v.d. direktora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom "Novi Beograd"
  • Rešenje o imenovanju direktora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom "Novi Beograd"
  • Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Upravnog odbora Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom "Novi Beograd"
  • Rešenje o imenovanju v.d. predsednika mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex