Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 6 od 06.02.2020.)


  • Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2020. godinu
  • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2020. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Novi Beograd u stalnom sastavu
  • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove kulture "Novobeogradska kulturna mreža"
  • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2020. godinu sa Odlukom o izmenama Kadrovskog plana Uprave Gradske opštine Savski venac za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex